Žarnos

Žarnos maistiniams skysčiams

Žarnos maistiniams skysčiams Plačiau

- maistinių skysčių tekėjimui;

- maistinių skysčių įsiurbimui ir perpumpavimui. 

Žarnos vandeniui ir  prisotintam garui

Žarnos vandeniui ir prisotintam garui Plačiau

- skirtos pramoninio vandens, kurio temperatūra neviršija + 100 °С, tekėjimui;

- skirtos pramoninio vandens, kurio temperatūra neviršija + 120 °С, tekėjimui;

- vandens įsiurbimui;

- vandens įsiurbimui, atsparios spaudimui;

- skirtos prisotinto garo, turinčio spaudimą iki 0,6 MPa, tekėjimui.

Žarnos suspaustam orui

Žarnos suspaustam orui Plačiau

- skirta suspausto oro, vandens ir kai kurių lengvų chemikalų tekėjimui.

Žarnos dujoms

Žarnos dujoms Plačiau

- žarnos virinimui- deguonies tekėjimui;

- žarnos virinimui – acetileno tekėjimui;

- žarnos suspaustam orui, azotui, argonui ir CO2;

- žarnos propanui-butanui.

Žarnos benzinui ir tepalams

Žarnos benzinui ir tepalams Plačiau

- skirtos benzino ir kito kuro tekėjimui;

- skirtos benzino ir tepalų įsiurbimui. 

Žarnos cheminiams produktams

Žarnos cheminiams produktams Plačiau

- žarnos rūgštims ir šarmams;

- žarnos rūgščių ir šarmų įsiurbimui;

- žarnos koncentruotoms rūgštims ir šarmams;

- žarnos koncentruotų rūgščių ir šarmų įsiurbimui.

Specialios paskirties žarnos

Specialios paskirties žarnos Plačiau

- skirtos fekalijų tekėjimui;

- žemės ūkiui - skirtos augalų apsaugos priemonių ir mineralinių trąšų tekėjimui ir purškimui.

PVC žarnos

PVC žarnos Plačiau

- skirtos vandens, rūgščių ir šarmų, benzino ir tepalų, o taip pat lengvų chemikalų tekėjimui.

Į puslapio viršų